Kærsvænget 7, St. Torøje, 4640 Faxe

Offentligt udbud for Faxe Kommune

Nedlagt landejendom, som i en årrække har været hjemsted for daginstitution/opholdssted for Faxe Kommune. Institutionen er flyttet og ejendommen er tom og fri for lejere.

Flot og klassisk stuehus fra 1927 - opført i røde sten og med rødt tegltag. Her er termovinduer med sprosser. Indvendigt bærer ejendommen præg af, at have været anvendt til institution, men her er rigtig god plads - i alt 206 etagemeter samt overdækket terrasse m.v.. Her er stort spisekøkken, flere toilet/baderum, stuer og mange værelser. Udbygningerne er i blandet kvalitet. Den ene længe er isoleret og har flere opholds-/aktivitetsrum, ligesom en længe er indrettet som ridehal. Andre bygninger er uistandsatte og fremtræder som ældre (tiloversblevne) landbrugsbygninger, dog stadig med mulighed for anvendelse - f.eks. til dyrehold. Dejlig lukket gårdsplads og have samt større "fri-/markareal" med bl.a. hestefold og flere drivhuse.

En ejendom med rigtig mange muligheder, f.eks.:
- Privat beboelse - evt. til flere generationer - og med mulighed for heste-/dyrehold.
- Blandet bolig og erhverv - til f.eks. den mindre håndværksmester eller kreative med flere muligheder for erhverv/showrooms.
- Fortsat anvendelse til institution og lign.

Ejendommen udbydes efter reglerne om offentligt udbud jvf. bekendtgørelse nr. 396 af den 03.03.2021. Ejendommen udbydes med vejledende pris på kr. 1.500.000. Faxe Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den vejlende pris, men er berettiget til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, herunder evt. forkaste dem alle. Købsaftale samt bilag kan indhentes ved henvendelse til ErhvervsMægler Næstved ApS - idet det bemærkes,
at tilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. BUDFRIST er fastsat til d. 3. maj 2021. Politisk behandling af indkomne tilbud forventes afsluttet d. 27. maj 2021, hvorefter budgiverne bliver orienteret.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.